• "Kunne ingen ting mærke ved stikket og ingen bagefter."

    Monica, Kalmar

     

  • ”Det gik godt, stikket føltes mindre og ingen ubehag.”

    Bengt, Umeå

     

Smärta trollas bort med ny bedövningsmetod

Pressmeddelande från Folktandvården Stockholms Län Visste du att det idag finns en smärtfri bedövningsmetod vid behandling hos Folktandvården Stockholm? Wand, eller trollstav som namnet betyder, kan användas vid alla tandvårdsbehandlingar på både barn och vuxna.